Is trí mheán an Bhéarla den chuid is mó a fheidhmíonn Ollscoil Luimnigh. Tá dul chun cinn suntasach déanta ag an Ollscoil maidir le soláthar seirbhísí trí mheán na Gaeilge agus seirbhísí dátheangacha sa dá Scéim Ollscoile, afach. 

The University of 凯发k8官网下载客户端 operates primarily through the medium of the English language. 然而, the University has made significant developments over the duration of two Schemes in its provision of Irish medium and bilingual services.

 

Treisíonn Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2021 Acht 2003.

The new Official Languages (Amendment) Act 2021 strengthens the 2003 Act.

Táthar chun caigheáin nua náisiúnta a dhréachtadh sa Roinn. Tiocfaidh forálacha nua an Achta i bhfeidhm sna míonna amach romhainn. 

New national languages standards are being prepared and the Act's new provisions will be implemented over the coming months. 

 

Lean na nascanna thíos chun teacht ar chuir i láthair agus ar eolas mar gheall ar an Acht     /      Click below for presentations and information on the new Act

 

Gnáthaimh OL / 凯发k8官网下载客户端 Procedures

Cáipéisi úsáideacha eile / Other useful documents

Rialacháin Náisiúnta / National Regulations 

The following publication gives useful and practical information on the University's obligations regarding Irish language and SIGNAGE, 静止的, PUBLICATIONS and RECORDED ORAL ANNOUNCEMENTS (2003 Act):

Seirbhísí Ginearálta / General Services

  • An Irish version of the 凯发k8官网下载客户端 网站 is currently under review with all targeted top-level pages translated
  • 工作人员 in targeted areas are available to interact with customers in Irish
  • An Irish version of the 校园地图 is available on the 凯发k8官网下载客户端 website
  • Voicemail messages are recorded bilingually in targeted offices

Oideachas agus Cumasú Foirne /Staff Education and Development

  • A comprehensive range of Irish language education programmes are available for staff during working hours, These are promoted by the HR Talent Development Section and Aonad na Gaeilge
  • A language awareness presentation has been incorporated into the Induction Programme offered to all new staff and faculty
  • A language awareness programme, An Cleachtas Dátheangach has been designed. This has been incorporated as module GA3023 in the 凯发k8官网下载客户端 Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

Cáipéisiocht na Mac Léinn / Student Documentation

  • A range of forms are available bilingually with further details available on the Academic Registry, Admissions and Fees sites

 Nascanna Úsáideacha / Useful links

http://www.coimisineir.ie/

 

last updated 7/11/22

Postal Address: Corporate Secretary’s Office, Main Office, Room A1-073, Main Building.